Cách khóa tài khoản Facebook tạm thời

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Facebook tạm thời:

Hướng dẫn nhanh:

– Vào Facebook -> biểu tượng ba gạch -> Cài đặt -> Thông tin tài khoản -> Quản lý tài khoản -> Vô hiệu hóa -> Chọn lý do vô hiệu hóa -> Tiếp tục -> Tiếp tục.

Bước 1: Đầu tiên bạn truy cập vào ứng dụng Facebook.

Bước 2: Tiếp theo bạn chọn vào biểu tượng ba gạch -> Cài đặt.

khóa tài khoản Facebook tạm thời

Bước 3: Sau đó bạn vào Thông tin cá nhân.

Bước 4: Tiếp theo bạn vào Quản lý tài khoản.

Bước 5: Tại đây bạn chọn Vô hiệu hóa.

Bước 6: Bạn nhập Mật khẩu Facebook mình > Tiếp tục.

Bước 7: Sau đó chọn một lý do khiến bạn vô hiệu hóa > Tiếp tục.

Bước 8: Cuối cùng bạn chọn Tiếp tục một lần nữa để hoàn tất quá trình thiết lập.

Như vậy là bạn đã khóa tạm thời Facebook thành công rồi. Nếu bạn muốn kích hoạt lại tài khoản chỉ cần đăng nhập lại thôi nhé.

Bình luận bằng Facebook