Đặt mật khẩu cho Folder không cần phần mềm

Bạn có khá nhiều tài liệu quan trọng trong máy tính và không muôn bất kỳ ai nhìn và mở chúng lên, giải pháp đưa ra là tạo mật khẩu cho những thư mục tài liệu đó. Có nhiều cách giúp bạn đặt mật khẩu thư mục như sử dụng các phần mềm chuyên dụng hay cũng có thể không cần dùng tới phần mềm.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu thư mục không cần phần mềm.

Bước 1: Bạn mở thư mục cần đặt mật khẩu bảo vệ, chuột phải và chọn New –> Text Document

ẩn thư mục

Bước 2: Mở file vừa tạo và nhập vào đoạn mã sau. Với PASSWORD: Bạn thay đổi thành mật khẩu mà mình muốn đặt

cls

@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “taivacaidat Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM

:LOCK
ren Private “taivacaidat Locker”
attrib +h +s “taivacaidat Locker”
echo Folder locked
goto End

:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD goto FAIL
attrib -h -s “taivacaidat Locker”
ren “taivacaidat Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End

:FAIL

echo Invalid password
goto end

:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End

:End

Sau đó lưu lại với tên taivacaidat locked.bat và nhấn Save để lưu

Bước 3: Xóa file .txt vừa tạo, click đúp chuột vào tập tin taivacaidat locked.bat. Khi đó sẽ xuất hiện một thư mục mới có tên là Private. Bạn cho tất cả các tài liệu cần bảo mật vào thư mục này.

Bước 4: Sau khi di chuyển tất cả các dữ liệu cần bảo mật vào Private. Bạn click đúp chuột vào taivacaidat locked.bat. Một cửa sổ lệnh xuất hiện hỏi bạn có muốn ẩn và khóa thư mục này không? Bạn hãy nhập Y (đồng ý) và nhấn Enter, ngay lập tức thư mục Private sẽ biến mất

Bước 5: Để truy cập vào thư mục khóa này bạn nhấn đúp chuột vào taivacaidat locked.bat. Một cửa sổ lệnh yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã đặt ở trên. Bạn nhập mật khẩu vào và nhấn Enter

Khi nhập đúng mật khẩu, thư mục Private hiện ra cho phép bạn truy cập bình thường

Chúc các bạn thành công !

Bình luận bằng Facebook