"> Photoshop CS6 Portable - Phần mềm miễn phí

Photoshop CS6 Portable

Photoshop CS6 Portable không cần cài đặt

 Photoshop CS6 Portable :

  • Mở và sử dụng trực tiếp.
  • Các bản portable đều nhỏ gọn
  • Tiện lợi và nhanh chóng khi muốn sử dụng photoshop ngay luôn và với khối lượng xử lí nhỏ.
  • Bạn có thể copy cả folder chứa bản portable đó vào USB để mang sang máy tính khác và sử dụng.
  • Cũng chính vì thế mà các bản portable thường không đầy đủ chức năng
  • Không sử dụng được với khối lượng công việc lớn, dễ xảy ra lỗi.
  • Bạn có thể tham khảo bài viết các lỗi thường gặp khi sử dụng photoshop để hiểu rõ hơn những lỗi này.

Photoshop CS6 Portable

Thông thường có bao nhiêu phiên bản thì Photoshop Portable cũng có bấy nhiêu phiên bản.

Có một vấn đề rất quan trọng với những bản photoshop portable, đó là Adobe không thích sự tồn tại của nó.

Bản portable cũng có phần giống như những bản Crack vậy, tất cả đều vướng đến bản quyền phần mềm.

Portable sẽ không bao giờ được cập nhật, lỗi xảy ra trên phần mềm không được sửa chữa gì cả.

Photoshop CS6 Portable

Download Photoshop CS6 Portable 32Bit

Download Photoshop CS6 Portable 64 Bit

Bình luận bằng Facebook