Sao chép trang web từ host cũ sang host mới ( WordPress )

Sao chép trang web từ host cũ sang host mới ( WordPress )

Sao chép trang web từ host cũ sang host mới tóm tắt các bước như sau:

1: Cài Plugins BackWPup để sao lưu trang web cũ

2: Tải về file sao lưu và upload lên web mới ( host mới )

3: Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới.

     Chỉnh sữa lại file wp-config.php

4 : Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới 

Bước 1: Cài Plugins BackWPup để sao lưu trang web cũ

Plugins –> Chọn add new

 

Tìm BackWPup và cài đặt

sau khi cài đặt plugins thành công ở menu bên trái ta chọn BackWpup –> add new job

Đặt tên sao lưu và chọn như trong hình rồi nhấn Save Change

Sau khi Save Changes ta nhấn Run Now để quá trình sao lưu diễn ra

Quá trình sao lưu hoàn thành

Bước 2: Tải về file sao lưu và upload lên web mới ( host mới )

Ta chọn BackWpup –> Backups

Chọn Download để tải về file sao lưu

Sau khi tải về ta giải nén và xoá các file : .zip, 2 file .txt, manifest.json các file còn lại nếu có thì xoá, không thì thôi

 

Sau khi xoá chúng ta di chuyển file .sql sang thư mục khác để lát chúng ta import sang host mới

Sao chép web cũ sang web mới

 

Các file còn lại ta upload toàn bộ lên host mới nhé ( cái này ai làm web đều biết nhé )

Bước 3: Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới

Đăng nhập vào Cpanel của host mới –> chọn Msql Databases –> tạo Databases mới –> Create databases

 

 

Sau khi tạo Databases mới ta chọn Admin để Imports file .sql của host cũ ( file cơ sở dữ liệu mà ở bước 1 bảo các bạn di chuyển sang thư mục khác đấy )

Tiếp theo chọn import

Chọn đường dẫn đến file .spl các giá trị khác để mặc định rồi chọn Executer

taivacaidat.com

Chờ quá trình import thành công

Xong quá trình import cở sở dữ liệu, giờ ta sẽ chỉnh sữa lại file wp-config.php như sau :

Tiếp tục vào Cpanel  — > chọn Online File manager —-> wp-config.php –> Edit

4 thông số chúng ta thấy là Databases name , Databases user, Databases password, Databases host name là của host cũ nhé, chúng ta sẽ thay thế theo đúng của host mới rồi nhấn Save

Hoàn thành bước 3

Bước 4: Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới 

Lên google tìm từ khoá php search and replace wp chọn trang https://interconnectit.com

Điền thông tin trong biểu mẫu để tải về file Search-Replace-DB-master ( link tải về được gửi về mail nhé )  giải nén rồi upload lên trang web mới ( host mới )

Truy cập  http://tênmiềncủawebmới/Search-Replace-DB-master   ( VD: https://taivacaidat.com/Search-Replace-DB-master )

Replace : Tên miền cũ           With: tên miền mới

Chọn live run chờ nó chuyển đổi xong thì ta xoá file Search-Replace-DB-master đi nhé

Vậy là xong chúc các bạn thành công

 

Bình luận bằng Facebook