Sao chép trang web WordPress thủ công

Sao chép trang web từ host cũ sang host mới

Sao chép trang web từ host cũ sang host mới phục hồi dữ liệu website WordPress bằng thủ công trên host

Tóm tắt 6 bước như sau:

1: Vào Online File Manager của host cũ tải toàn bộ dữ liệu về

2 : Export file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ

3: Upload toàn bộ dữ liệu web cũ lên host mới

4: Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới.

     Chỉnh sữa lại file wp-config.php

5 : Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới 

6 :  Cập nhật permalink

Bước 1 : Vào File Manager của host cũ tải toàn bộ dữ liệu về

Truy cập Cpanel của host cũ Chọn File Manager

chọn Public_html

Chọn tất cả nén lại compress và tải về

Bước 2 : Export file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ

Truy cập Cpanel —> PHPMyAdmin

Chọn tên Databases –> Export ( Xuất )

Chọn xuất –> file .sql sẽ được tải về

Bước 3 : Upload toàn bộ dữ liệu web cũ lên host mới

Sau khi tải về dữ liệu ở bước 1 ta giải nén và upload lên host mới:

Truy cập Cpanel của host mới –> Chọn File Manager –> public_html —> upload

Bước 4 : Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới

Đăng nhập vào Cpanel của host mới –> chọn Msql Databases –> tạo Databases mới –> Create databases

Sau khi tạo Databases mới ta chọn Admin để Imports file .sql của host cũ ( file cơ sở dữ liệu ở bước 2 )

Tiếp theo chọn import

Chọn đường dẫn đến file .spl các giá trị khác để mặc định rồi chọn Executer

taivacaidat.com

Chờ quá trình import thành công

Xong quá trình import cở sở dữ liệu, giờ ta sẽ chỉnh sữa lại file wp-config.php như sau :

Tiếp tục vào Cpanel  — > chọn Online File manager —-> wp-config.php –> Edit

4 thông số chúng ta thấy là Databases name , Databases user, Databases password, Databases host name là của host cũ nhé, chúng ta sẽ thay thế theo đúng của host mới rồi nhấn Save

Bước 5: Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới 

Lên google tìm từ khoá php search and replace wp chọn trang https://interconnectit.com

Điền thông tin trong biểu mẫu để tải về file Search-Replace-DB-master ( link tải về được gửi về mail nhé )  giải nén rồi upload lên trang web mới ( host mới )

Truy cập  http://tênmiềncủawebmới/Search-Replace-DB-master   ( VD: https://taivacaidat.com/Search-Replace-DB-master )

Replace : Tên miền cũ           With: tên miền mới

Chọn live run chờ nó chuyển đổi xong thì ta xoá file Search-Replace-DB-master đi nhé

Bước 6: Cập nhật permalink 

Truy cập http://tênmiềnmới/wp-admin

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị của web cũ nhé

Settings -> Permalinks và ấn nút Save Changes là được.

Như vậy đã hoàn thành, chúc các bạn thành công

Bình luận bằng Facebook