Download tài liệu tiếng Nhật N1

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1

Dưới đây là một vài tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà mình sưu tầm được.
Gồm có : 総まとめ N1 文法 – Soumatome N1 Bunpou (sách),
総まとめ N1 読解 – Soumatome N1 Dokkai (sách),
短期 マスタ- ドリル N1 – Tanki Masuta Toriru N1 (sách + AudioCD),
試験に出る 読解 N1 N2 – Shiken ni deru Dokkai N1 N2 (sách),
日本語 総まとめ N1 漢字 – Nihongo Soumatome N1 Kanji,
日本語 総まとめ N1 語彙 – Nihongo Soumatome N1 Goi,
日本語パワードリルN1文法 – Nihongo Power Drill N1 Grammar.
日本語 総まとめ N1 聴解 – Nihongo Soumatome N1 Choukai (Book + AudioCD).
Cuốn 合格できる日本語能力試験 N1 – Gokaku Dekiru N1 hiện đã có đủ Sách PDF và Audio

Link Download :

JML.Nihongo.SouMatome.N1_Choukai

JML.Nihongo.SouMatome.N1-Bunpou

JML.Nihongo.SouMatome.N1-Dokkai

JML.Nihongo.SouMatome.N1-Goi

JML.Nihongo.SouMatome.N1-Kanji

JML.Shiken.Ni.Deru.Dokkai_N1-N2

JML.Tanki.Masuta.Doriru.N1

Bình luận bằng Facebook

About the author